Aktualności

Ukazał się album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”

Ukazał się zapowiadany album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy” będący wspólnym projektem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, ORLEN Lietuva oraz Fundacji Bałtyckiej. Album wpisuje się w obchody 100-lecia niepodległości Polski i Łotwy.

Album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy” przygotowany został z okazji obchodzonego przez Polskę i Łotwę 100-lecia niepodległości. Polska 11 listopada 1918 r. odzyskała niepodległość, a Łotwa 18 listopada 1918 r. po raz pierwszy wywalczyła niepodległość. W XX w. losy Polski i Łotwy – bez względu na to czy oba kraje były niepodległe czy ich niezależność była ograniczona – przenikały się, co doskonale oddają życiorysy wybitnych Polaków zasłużonych dla Łotwy, które zostały przybliżone w albumie. W książce znalazły się biogramy działaczy polonijnych, dyplomatów, wojskowych, naukowców, historyków, inżynierów, pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, artystów, dziennikarzy, działaczy społecznych i politycznych oraz duchownych.

Na 260 stronach albumu znalazło się 100 biogramów, artykuł historyczny dotyczący relacji polsko-łotewskich oraz zdjęcia ilustrujące najważniejsze dla wzajemnych relacji wydarzenia i działalność instytucji – placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych. Album został przygotowany w trzech wersjach językowych (w ramach jednej publikacji): polskiej, łotewskiej i angielskiej.

Album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy” został wydany przez Fundację Bałtycką z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze i przy wsparciu finansowym ORLEN Lietuva. Fundacja Bałtycka była odpowiedzialna zarówno za przygotowanie biogramów i artykułów, ich tłumaczenia na języki łotewski i angielski, wybór zdjęć, jak też przebieg całego procesu wydawniczego. Projekt składu i druk zrealizowało studio projektowe rzeczyobrazkowe.

Album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy” zostanie zaprezentowany w poniedziałek 5 listopada przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze oraz jesienią przez Fundację Bałtycką w Warszawie.

Więcej informacji nt. albumu „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”: info@fundacjabaltycka.org.

W związku z pytaniami o możliwość nabycia albumu informujemy, że ze względu na okolicznościowy charakter publikacji oraz jego ograniczony nakład, album nie trafi do sprzedaży. Album można natomiast zdobyć zostając darczyńcą i dołączając do Przyjaciół Fundacji Bałtyckiej, dla których zarezerwowaliśmy 20 egzemplarzy. Więcej informacji na stronie „Przyjaciele Fundacji Bałtyckiej”.

 

Fundacja BaltyckaUkazał się album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”
Przeczytaj całość

Wspieraj Fundację Bałtycką robiąc zakupy online

Fundację Bałtycką możesz wspierać darowiznami na kilka sposobów: przelewem bankowym lub płatnościami online, a teraz także korzystając z wtyczki FaniMani. Nowy sposób to prosty i bezpłatny sposób wsparcia – drobna kwota z rachunku za zakupy robione online przeznaczana jest na wsparcie fundacji.

Aby wspierać Fundację Bałtycką robiąc zakupy online wystarczy wejść na stronę:


oraz pobrać i zainstalować „przypominajkę”, czyli wtyczkę do przeglądarki, która będzie za Ciebie pamiętać o włączeniu darowizny.

W czasie zakupów (oraz wyszukiwania sklepu), jeśli dany sklep online bierze udział w programie, wyświetli się powiadomienie o możliwości aktywowania darowizny – do czego zachęcamy.

Drobna część kwoty z rachunku za zakupy online zostanie przeznaczona na rzecz naszej fundacji. Wsparcie to nie podwyższa rachunku, a więc wsparcie nie generuje dodatkowego kosztu.

Zachęcamy także do przekazywania linku i zachęcania znajomych do wspierania w ten sposób naszej fundacji.

Dziękujemy za wsparcie!

 

Jeśli chcesz dodatkowo założyć konto w serwisie FaniMani, możesz to zrobić korzystając z poniższego zaproszenia:


FaniMani.pl to serwis fundacji wspomagającej zbieranie środków przez inne organizacje. W programie bierze obecnie udział ponad 1000 sklepów internetowych z różnych branż, przekazują one średnio 2,5% wartości rachunku na rzecz wybranej organizacji.

Fundacja BaltyckaWspieraj Fundację Bałtycką robiąc zakupy online
Przeczytaj całość

Spółka Tavex wesprze działalność Fundacji Bałtyckiej

Fundacja Bałtycka i wywodzącą się z Estonii spółka Tavex zawarły porozumienie o współpracy. W wyniku współpracy na łamach Przeglądu Bałtyckiego i serwisu Eesti.pl powstanie cykl publikacji poświęcony polsko-estońskiej współpracy gospodarczej.

Zawarte porozumienie przewiduje stałe wsparcie przez firmę Tavex działalności statutowej Fundacji Bałtyckiej. Wsparcie firmy zostanie przeznaczone przede wszystkim na rozwój głównego projektu fundacji, tj. wydawanego od 2015 r. Przeglądu Bałtyckiego. Wynikiem współpracy będzie cykl publikacji – na łamach Przeglądu Bałtyckiego i serwisu Eesti.pl – poświęcony relacjom polsko-estońskim, przede wszystkim powiązaniom gospodarczym łączącym oba kraje i region Morza Bałtyckiego.

Ze względu na estoński rodowód i bałtycko-nordycki zasięg działalności spółki Tavex oraz cele statutowe Fundacji Bałtyckiej, zawarte porozumienie o współpracy będzie wzajemnie korzystne. Porozumienie przyczyni się do rozwoju Fundacji Bałtyckiej i Przeglądu Bałtyckiego oraz podkreśli pochodzenie firmy Tavex, a tym samym przybliży solidną markę, jaką firma zbudowała w Europie Północnej.

Tavex dostarcza metale szlachetne oraz oferuje usługi wymiany walut i usługi płatnicze dla osób prywatnych, klientów o najwyższych dochodach, jak i firm różnych wielkości i instytucji finansowych. Tavex został założony w 1991 r., jako część estońskiej grupy Tavid, wiodącego dealera metali szlachetnych w Europie Północnej. Firma działa obecnie w dziesięciu krajach w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Bułgarii, w których posiada 30 ekskluzywnych kantorów wymiany, które obsługują średnio 1,3 miliona klientów rocznie. Od 2014 r. Tavex działa także w Polsce, posiada biuro w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej.

Więcej o spółce Tavex i świadczonych przez nią usługach można przeczytać na jej stronie internetowej: Tavex.pl.

Fundacja BaltyckaSpółka Tavex wesprze działalność Fundacji Bałtyckiej
Przeczytaj całość

Album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”

Fundacja Bałtycka wspólnie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze i spółką Orlen Lietuva latem br. wyda album poświęcony Polakom zasłużonym dla Łotwy.

Polska i Łotwa obchodzą w tym roku ważne dla siebie rocznice: Polska 100 lat temu odzyskała niepodległość, Łotwa w tym samym czasie po raz pierwszy pojawiła się na mapach. Z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze i we współpracy ze spółką Orlen Lietuva, Fundacja Bałtycka wyda album poświęcony Polakom zasłużonym dla Łotwy.

W albumie znajdzie się 100 biogramów Polaków najbardziej zasłużonych dla Łotwy w XX wieku, znajdą się w nim biogramy działaczy polonijnych, dyplomatów, wojskowych, naukowców, historyków, inżynierów, pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, artystów, dziennikarzy, działaczy społecznych i politycznych oraz duchownych. Album zostanie przygotowany w wersji drukowanej i elektronicznej w trzech językach – polskim, łotewskim i angielskim. Album zostanie wzbogacony artykułem o relacjach polsko-łotewskich oraz licznymi ilustracjami.

Fundacja odpowiedzialna jest za cały proces wydawniczy – od przygotowanie biogramów, dodatkowych treści i dobór ilustracji, przez tłumaczenia i przygotowanie do publikacji, po druk i przygotowanie wersji elektronicznej.

Trójstronne porozumienie ws. realizacji projektu zostało podpisane w listopadzie 2017 roku. Album zostanie wydany późnym latem 2018 roku.

O realizacji projektu i wydaniu albumu będziemy informować na naszych stronach.

 

Zdjęcie tytułowe: Prezes Towarzystwa Polsko-Łotewskiego Zygmunt Beczkowicz przemawia podczas akademii w Pałacu Staszica. W pierwszym rzędzie widoczny poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Łotwy w Polsce Mikelis Valters (piąty z prawej). Zdj. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Fundacja BaltyckaAlbum „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”
Przeczytaj całość

Rok 2017 w Przeglądzie Bałtyckim

Ubiegły rok był pomyślny dla naszego głównego projektu – w Przeglądzie Bałtyckim przybyło prawie 250 artykułów oraz dynamicznie rosło czytelnictwo. Oto garść informacji podsumowujących wyniki portalu w 2017 roku.

W minionym roku grono autorów Przeglądu Bałtyckiego urosło do łącznie prawie 120 osób! Wszyscy autorzy, przez prawie trzy lata działalności portalu, opublikowali 544 artykułów, z czego ponad 240 przybyło w roku ubiegłym. W 2017 roku uruchomiony został kalendarz, w którym znalazły się 103 zapowiedzi wydarzeń dotyczących regionu bałtyckiego w Polsce, części wydarzeń Przegląd objął patronatem medialnym. W ubiegłym roku wystartował także dział sport, w którym opublikowanych zostało kilkanaście artykułów.

W 2017 roku poprzez Przegląd Bałtycki mogliście się dowiedzieć o zmianach politycznych w krajach bałtyckich, o mało znanych postaciach i wydarzeniach łączących Polskę i region bałtycki, o osiągnięciach sportowych zawodników z krajów bałtyckich, a także o 500-leciu Reformacji, o 100-leciu Finlandii, o związkach Józefa Piłsudskiego z Litwą i Łotwą w 150. rocznicę urodzin Marszałka czy o 85. rocznicy śmierci Stanisława Narutowicza.

Trzeci rok kalendarzowy działalności Przeglądu Bałtyckiego to także kolejny rok wzrostów czytelnictwa, co cieszy najbardziej. W ubiegłym roku 78 tys. czytelników przeczytało łącznie 114 tys. artykułów (a więc ponad 50% więcej w porównaniu z rokiem 2016). Zgodnie z odpowiedziami w ankietach czytelniczych, nasi czytelnicy reprezentują różne grupy zawodowe i wiekowe – od miłośników wybranych tematów, przez pasjonatów krajów regionu bałtyckiego, po profesjonalistów i urzędników zajmujących się regionem oraz media.

2018 rok będzie dla nas specjalny, bo Estonia i Łotwa będą obchodzić setne rocznice swojej niepodległości, a Litwa 100 lat odzyskania niepodległości, co zbiega się także z 100. rocznicą odbudowy państwowości Polski. Ze względu na te ważne wydarzenia będziemy publikować rocznicowe artykuły. Razem z partnerami, pod koniec ub. roku, rozpoczęliśmy projekt, który uczci wspólną rocznicę i związki polsko-łotewskie, o którym wkrótce napiszemy więcej na stronach Fundacji. Jeśli uda nam się znaleźć dodatkowy czas oraz uzyskać wsparcie finansowe, postaramy się także uczcić 100 lat niepodległości krajów bałtyckich także poza Internetem.

Śledźcie nasze strony i konta społecznościowe, by niczego nie przeoczyć. Odwiedzajcie nas regularnie!

Fundacja BaltyckaRok 2017 w Przeglądzie Bałtyckim
Przeczytaj całość

Przegląd Bałtycki istnieje już 2 lata!

Równo dwa lata temu – 23 lutego 2015 roku – uruchomiliśmy nasz sztandarowy projekt – Przegląd Bałtycki. W ciągu dwóch lat działalności opublikowaliśmy ponad 330 artykułów 80 autorów oraz zdobyliśmy prawie 90 tys. czytelników.


Kliknij w przycisk, by przejść do formularza płatności PayPal, gdzie wskazać możesz jaką kwotą chcesz wesprzeć Fundację Bałtycką.

Dane do przelewu:

Fundacja Bałtycka
ul. Wasilkowska 50
16-010 Nowodworce
Nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0417 3720
Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Jeśli podoba Ci się to co robimy i chcesz jeszcze więcej czytać i uczestniczyć w wydarzeniach dotyczących regionu Morza Bałtyckiego – wesprzyj nas! Każda darowizna, nawet najmniejsza, zostanie przeznaczona na rozwój naszych projektów – Przeglądu Bałtyckiego i Baltic Insight. Jesteśmy przekonani, że dzięki Twojej pomocy możemy przybliżać region oraz zbudować silniejsze więzi między Polską a państwami i społeczeństwami regionu Morza Bałtyckiego.


Dwa lata naszej działalności i stale rosnąca liczba czytelników utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł stworzenia internetowego pisma przybliżającego region Morza Bałtyckiego był „strzałem w dziesiątkę”.

W ciągu dwóch lat opublikowaliśmy na naszych stronach ponad 330 tekstów – przede wszystkim obszernych artykułów przybliżających kulturę, społeczeństwa, historię, politykę i gospodarki krajów regionu, ale także najważniejsze aktualności. Artykuły te przygotowało ok. 80 autorów, często wybitnych specjalistów zajmujących się krajami regionu. Od niedawna prowadzimy również kalendarz wydarzeń przybliżających kraje regionu w Polsce.

Najważniejszym wskaźnikiem jest dla nas jednak inna liczba – w ciągu dwóch lat zdobyliśmy ok. 90 tys. czytelników. Druga ważna dla nas liczba to liczba przeczytanych artykułów: ok. 135 tys. Biorąc pod uwagę, że z miesiąca na miesiąc statystyki te regularnie rosną, pozostajemy optymistami co do potrzeby dalszego rozwoju i przyszłości Przeglądu Bałtyckiego.

Zachęcamy Was do dalszego śledzenia i czytania Przeglądu Bałtyckiego, ale także do wspierania nas darowiznami. Strony Przeglądu wolne są od reklam, artykułów nie zasłaniamy bramkami płatności, ale dalszy prężny rozwój kosztuje. Każde wsparcie, nawet drobne, będzie dla nas cenną pomocą i miłym prezentem na 2. rocznicę powstania Przeglądu Bałtyckiego.

 

Potrzebujesz więcej informacji lub chcesz podjąć współpracę? Zapraszamy do kontaktu: info@fundacjabaltycka.org, info@przegladbaltycki.pl.

Fundacja BaltyckaPrzegląd Bałtycki istnieje już 2 lata!
Przeczytaj całość

Rok 2016 w Przeglądzie Bałtyckim

Przegląd Bałtycki, nasz sztandarowy projekt, w lutym skończy 2 lata. Zanim jednak uczcimy dwulecie najbardziej bałtyckiego miejsca w polskim Internecie, podsumowujemy krótko kalendarzowy poprzedni rok i planujemy rok 2017.

W 2016 roku grono autorów Przeglądu Bałtyckiego powiększyło się do ponad 65 osób. Opublikowaliśmy około 180 nowych artykułów i aktualności. Do istniejących – polityki, kultury i gospodarki – dodaliśmy dwa nowe działy – historię i podróże. Obecnie na łamach naszego magazynu internetowego udostępniamy czytelnikom ponad 300 tekstów, z których zdecydowana większość to pogłębione artykuły i wywiady.

W 2016 roku szczegółowo informowaliśmy o mało popularnych w polskiej przestrzeni medialnej wydarzeniach – jak chociażby zmiany polityczne w krajach bałtyckich – powstaniu nowego rządu na Łotwie, wyborach prezydenckich i upadku rządu w Estonii czy wyborach parlamentarnych na Litwie.

Co nas jednak najbardziej cieszy to rosnące grono czytelników i zainteresowanie naszą działalnością wielu środowisk w różny sposób związanych z regionem Morza Bałtyckiego. W ubiegłym roku 50,4 tys. czytelników, którzy przeczytali łącznie 75,2 tys. artykułów. Obserwując jak rosną te statystyki sądzimy, że w tym roku dotrzemy do dużo większej liczby czytelników.

Już w pierwszych dniach 2017 roku, sugerując się rekomendacjami uzyskanymi w ankietach czytelniczych, uruchomiliśmy dział z zapowiedziami wydarzeń dotyczących państw regionu. Planujemy również stworzenie sekcji fotoreporterskiej, gdzie będziemy pokazywać życie mieszkańców regionu uchwycone obiektywem lokalnych fotografów. Czujemy także, że przyszedł już czas na stopniowe uruchomienie wersji anglojęzycznej pod nazwą „Baltic Insight”. Czujemy, że przy naszym entuzjazmie i determinacji oraz Waszej pomocy możemy odnieść znaczny sukces także z projektem anglojęzycznym.

Jeśli między wszystkimi dotychczasowymi obowiązkami uda nam się wygospodarować jeszcze odrobinę wolnego czasu postaramy się także przybliżać kraje regionu Morza Bałtyckiego poza Internetem. Śledźcie nasze strony i konta społecznościowe, by niczego nie przeoczyć. Odwiedzajcie nas regularnie!

Fundacja BaltyckaRok 2016 w Przeglądzie Bałtyckim
Przeczytaj całość

Przegląd Bałtycki istnieje już rok!

Równo rok temu uruchomiliśmy Przegląd Bałtycki. W tym czasie nasze pismo internetowe opublikowało ponad sto artykułów kilkudziesięciu autorów i zdobyło dziesiątki tysięcy czytelników.

Przegląd Bałtycki pojawił się w sieci równo rok temu – 23 lutego 2015 roku – pod adresem przegladbaltycki.pl. W październiku zarejestrowaliśmy Przegląd Bałtycki jako tytuł prasowy.

W ciągu tego roku opublikowaliśmy w sumie 150 artykułów i aktualności, które przygotowane zostały przez 42 autorów. Czytelnicy odwiedzali nasze strony prawie 31,000 razy, by przeczytać łącznie prawie 50,000 artykułów.

Dodatkowo setki osób śledzą nas w mediach społecznościowych – Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Google+ – i subskrybują nasz newsletter (do czego zachęcamy jeśli jeszcze tego nie zrobiliście).

Jak będziemy się zmieniać?

Przegląd Bałtycki tworzymy dla Was – naszych czytelników. Dziękujemy, że tak chętnie odwiedzacie nasze strony. Obiecujemy również kolejne publikacje oraz szereg nowości. Planujemy więcej miejsca poświęcić zagadnieniom, które wskazaliście w naszej ankiecie czytelniczej – historii i kulturze oraz oraz wprowadzić nowy dział – podróże. Z czasem również publikowane przez nas treści będą bardziej multimedialne. O wszystkich nowościach i zmianach będziemy informować.

Niezmiennie zachęcamy również do współpracy – tak autorów, jak i osoby, które chciałyby się włączyć w tworzenie Przeglądu Bałtyckiego i Fundacji Bałtyckiej w inny sposób.

 

Potrzebujesz więcej informacji lub chcesz podjąć współpracę? Zapraszamy do kontaktu: info@fundacjabaltycka.org, info@przegladbaltycki.pl.

 

Chcesz, żeby Przegląd Bałtycki rozwijał się jeszcze szybciej i dostarczał jeszcze ciekawszych treści? Wesprzyj nas!

Fundacja BaltyckaPrzegląd Bałtycki istnieje już rok!
Przeczytaj całość

Nowa strona Fundacji Bałtyckiej

Witamy na nowej stronie Fundacji Bałtyckiej. Znajdziesz na niej informacje o Fundacji Bałtyckiej: władzach, organizacji fundacji, naszych działaniach i planach.

Zachęcamy do przesyłania opinii, uwag i zgłaszania ewentualnych błędów na stronie.

Fundacja BaltyckaNowa strona Fundacji Bałtyckiej
Przeczytaj całość