Współpraca

Estończycy i Estońska kultura w Polsce – podsumowanie projektu

Jesienią ubiegłego roku Eesti.pl z Fundacją Bałtycką uzyskały wsparcie Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital na realizację projektu „Estończycy i Estońska kultura w Polsce”. W ramach projektu powstał cykl 15 artykułów. Wszystkie artykuły dostępne są w portalu Eesti.pl.

Projekt „Eestlased ja Eesti kultuur Poolas” („Estończycy i estońska kultura w Polsce”) to wspólne przedsięwzięcie portalu Eesti.pl i Fundacji Bałtyckiej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach tegorocznego estońskiego konkursu grantowego „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm” („Program wsparcia skierowany do estońskich czasopism zagranicznych”), zarządzanego przez organizację SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital („Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego”).

Celem projektu było przybliżenie sylwetek Estończyków, którzy wnieśli swój wkład – zaszczepili elementy kultury estońskiej – do kultury Polskiej oraz pokazanie śladów i zjawisk związanych z estońską kulturą w Polsce.

Artykuły i wywiady, które powstały w ramach projektu poświęcone są m.in. estońskim artystom działającym w Polsce, Estończykom działającym w edukacji czy polskim tłumaczeniom literatury estońskiej. Publikacje, często po raz pierwszy w języku polskim, przybliżają niezwykłe biografie Estończyków, którzy działali w Polsce przez wiele lat lub osiedlili się tu na stałe. Wiele artykułów przybliża opisywane zagadnienia z nowej (bo estońskiej) perspektywy, która wcześniej była tylko wzmiankowana.

Oto artykuły opublikowane w ramach projektu:

 1. Tomasz Otocki, Towarzystwo Polsko-Estońskie w Polsce międzywojennej
 2. Dominik Wilczewski, Bruno O’Ya. Estoński gość w polskim kinie
 3. Anna Grzeszak, Villem Ernits i nauczanie języka estońskiego w Polsce
 4. Tomasz Otocki, Estońscy studenci na uczelniach polskich w okresie międzywojennym
 5. Natalia Sindetskaja, Losy i przygody literatury estońskiej w międzywojennej Polsce
 6. Jan Lewandowski, Agenda Parva. Materialny ślad estońskiej kultury w Polsce
 7. Aarne Puu: Do każdego przekładu podchodzę jak do Ziemi Nieznanej, rozmawiał Kazimierz Popławski
 8. Agnieszka Smarzewska, Codzienność i wyobraźnia. Polskie przekłady estońskiej literatury dla dzieci i młodzieży
 9. Dorota i Benon Bujnowscy, Franciszka Dąbkowska z domu Martna. Estonka z ul. Bernardyńskiej
 10. Marek Dolewka, Twórczość Arvo Pärta jako inspiracja dla polskich artystów
 11. Anna Michalczuk-Podlecki: W języku estońskim jest magia, rozmawiał Kazimierz Popławski
 12. Kazimierz Popławski, Aleksander Pridik. Profesor Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 13. Mariquita Compe-Węsławska: Miałam szczęśliwe życie, rozmawiał Kazimierz Popławski
 14. Kazimierz Popławski, „Kochany Klumberg”. Estoński medalista olimpijski i trener Janusza Kusocińskiego
 15. Kazimierz Popławski, Victor Compe. Inżynier z muzyką w sercu

Relacje polsko-estońskie przybliżane są zwykle asymetrycznie, bo przede wszystkim z perspektywy polskiej, pokazują polski wkład do kultury estońskiej. Jest to oczywiście uzasadnione – na przestrzeni wieków polska kultura wywierała większy wpływ i była częściej obecna na ziemiach estońskich niż vice versa. Także liczba Polaków w Estonii – tak w przeszłości, jak i obecnie – jest znacznie większa niż Estończyków w Polsce. Projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce” miał na celu przybliżać polsko-estońskie relacje z perspektywy estońskiej.

Rozpoczynając projekt nieco obawialiśmy się, że 15 tematów, przy przyjętych założeniach, będzie trudne do opracowania (zwłaszcza ze względu na ograniczenia narzucone przez sytuację pandemiczną, m.in. zamknięcie bibliotek). W toku realizacji projektu okazało się jednak, że powstanie wszystkich 15 artykułów, a co więcej, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że są jeszcze zagadnienia, które warte są i nadal czekają na opracowanie i przybliżenie czytelnikom, np. estońscy studenci na uczelniach na ziemiach polskich do końca I wojny światowej, relacje kulturalne w okresie komunistycznym (sowieckim), czy biografie nieco zapomnianych twórców (np. tłumacza Riho O. Ilmoja).

Zdjęcie tytułowe: Pracownicy gazety „Teataja” w domu Mihkela Martny. Franziska Martna, później Franciszka Dąbkowska, stoi trzecia od lewej. 1903 r. Zdj. Estońskie Muzeum Literatury.

Estończycy i Estońska kultura w Polsce – podsumowanie projektu
Przeczytaj całość

Fundacja Bałtycka i portal Eesti.pl zrealizują projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”

Fundacja Bałtycka we współpracy z portalem estońskim Eesti.pl uzyskała wsparcie w estońskim programie grantowym „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm 2020. aastal” zarządzanym przez Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Dzięki wsparciu zrealizowany zostanie projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”.

W ramach tegorocznego estońskiego konkursu grantowego „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm” („Program wsparcia skierowany do estońskich czasopism zagranicznych”), zarządzanego przez organizację SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital („Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego”), Fundacja Bałtycka we współpracy z portalem estońskim Eesti.pl z powodzeniem ubiegała się o wsparcie projektu „Eestlased ja Eesti kultuur Poolas” („Estończycy i estońska kultura w Polsce”).

Celem projektu jest zebranie i utrwalenie historii i biografii związanych z estońską kulturą w Polsce. W ramach projektu powstanie 15 pogłębionych artykułów przybliżających historię oraz najważniejsze osoby i zjawiska w estońskiej kulturze w Polsce. W ramach projektu przybliżone zostaną sylwetki m.in. muzyka Viktora Compe, aktora Bruno O’Ya, nauczyciela języka estońskiego w Warszawie Villema Ernitsa; czy zagadnienia takie jak tłumaczenia i estońska literatura po polsku w okresie międzywojennym i współcześnie, nauczanie języka estońskiego w Polsce, działalność towarzystw przyjaźni na rzecz Estonii w Polsce, obecność estońskich studentów na polskich uczelniach i in.

Wszystkie artykuły zostaną opublikowane na stronach portalu estońskiego Eesti.pl w listopadzie i grudniu.

W ramach programu grantowego „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm 2020. aastal” dofinansowanie uzyskały także projekty organizacji Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Rootsi Eestlaste Liit (Rahvuslik Kontakt), Tartu College (Eesti Elu), Aktsiaselts The Nordic Press (Vaba Eesti Sõna, Väike Eesti Sõna), Estonian World Review Inc. oraz Estnisk Tidskrift AB (Eesti Päevaleht Rootsis).

Zachęcamy do śledzenia stron Fundacji Bałtyckiej i portalu estońskiego Eesti.pl.

 

Zdjęcie tytułowe: Studenci korporacji Wäinla w Gdańsku z Polakami / Archiwum TTÜ muuseum (TTÜM F 7642).

Fundacja Bałtycka i portal Eesti.pl zrealizują projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”
Przeczytaj całość

Ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”

Z wielką przyjemnością informujemy, że ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”, którego druk wsparł Przegląd Bałtycki oraz Fundacja Bałtycka.

„Cech” nawiązuje do przedwojennej gazety o takim samym tytule wydawanej przez Kurta Obitza, mazurskiego lekarza, dziennikarza, wybitnego działacza regionalnego, a zarazem naukowca, pochodzącego z powiatu węgorzewskiego, żyjącego w latach 1907-1945. W październikowym numerze „Cechu” znajdziecie artykuł wstępny Piotra Szatkowskiego „Dlaczego na nowo zakładamy »Cech«”, mówioną historię Mazur, artykuł współinicjatora pisma księdza Dawida Banacha, proboszcza parafii luterańskiej w Suwałkach, Mazura od pokoleń, krzyżówkę, zdjęcia nekropolii mazurskich, a także przepisy kulinarne Agnieszki Grzybowskiej. W dwustronicowym tekście programowym redaktor naczelny Piotr Szatkowski podejmuje refleksję nad współczesnością regionu, podkreślając, że „dawne Mazury już nie wrócą i trzeba nauczyć się z tym żyć”.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako Przegląd Bałtycki i Fundacja Bałtycka mieliśmy możliwość wesprzeć to wydawnictwo, a pośrednio dodać własną cegiełkę do umocnienia się środowiska zainteresowanego pracą na rzecz Mazur i Prus Wschodnich. Informujemy, że gazeta „Cech” dostępna jest w druku (wyszła w nakładzie 300 egzemplarzy), ale także online. Można ją wesprzeć pod adresem https://zrzutka.pl/8vvmyj.

Gnarujta szie! (Trzymajcie się!)

Ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”
Przeczytaj całość