Współpraca

Fundacja Bałtycka i portal Eesti.pl zrealizują projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”

Fundacja Bałtycka we współpracy z portalem estońskim Eesti.pl uzyskała wsparcie w estońskim programie grantowym „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm 2020. aastal” zarządzanym przez Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Dzięki wsparciu zrealizowany zostanie projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”.

W ramach tegorocznego estońskiego konkursu grantowego „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm” („Program wsparcia skierowany do estońskich czasopism zagranicznych”), zarządzanego przez organizację SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital („Fundacja Społeczeństwa Obywatelskiego”), Fundacja Bałtycka we współpracy z portalem estońskim Eesti.pl z powodzeniem ubiegała się o wsparcie projektu „Eestlased ja Eesti kultuur Poolas” („Estończycy i estońska kultura w Polsce”).

Celem projektu jest zebranie i utrwalenie historii i biografii związanych z estońską kulturą w Polsce. W ramach projektu powstanie 15 pogłębionych artykułów przybliżających historię oraz najważniejsze osoby i zjawiska w estońskiej kulturze w Polsce. W ramach projektu przybliżone zostaną sylwetki m.in. muzyka Viktora Compe, aktora Bruno O’Ya, nauczyciela języka estońskiego w Warszawie Villema Ernitsa; czy zagadnienia takie jak tłumaczenia i estońska literatura po polsku w okresie międzywojennym i współcześnie, nauczanie języka estońskiego w Polsce, działalność towarzystw przyjaźni na rzecz Estonii w Polsce, obecność estońskich studentów na polskich uczelniach i in.

Wszystkie artykuły zostaną opublikowane na stronach portalu estońskiego Eesti.pl w listopadzie i grudniu.

W ramach programu grantowego „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm 2020. aastal” dofinansowanie uzyskały także projekty organizacji Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Rootsi Eestlaste Liit (Rahvuslik Kontakt), Tartu College (Eesti Elu), Aktsiaselts The Nordic Press (Vaba Eesti Sõna, Väike Eesti Sõna), Estonian World Review Inc. oraz Estnisk Tidskrift AB (Eesti Päevaleht Rootsis).

Zachęcamy do śledzenia stron Fundacji Bałtyckiej i portalu estońskiego Eesti.pl.

 

Zdjęcie tytułowe: Studenci korporacji Wäinla w Gdańsku z Polakami / Archiwum TTÜ muuseum (TTÜM F 7642).

Fundacja Bałtycka i portal Eesti.pl zrealizują projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”
Przeczytaj całość

Ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”

Z wielką przyjemnością informujemy, że ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”, którego druk wsparł Przegląd Bałtycki oraz Fundacja Bałtycka.

„Cech” nawiązuje do przedwojennej gazety o takim samym tytule wydawanej przez Kurta Obitza, mazurskiego lekarza, dziennikarza, wybitnego działacza regionalnego, a zarazem naukowca, pochodzącego z powiatu węgorzewskiego, żyjącego w latach 1907-1945. W październikowym numerze „Cechu” znajdziecie artykuł wstępny Piotra Szatkowskiego „Dlaczego na nowo zakładamy »Cech«”, mówioną historię Mazur, artykuł współinicjatora pisma księdza Dawida Banacha, proboszcza parafii luterańskiej w Suwałkach, Mazura od pokoleń, krzyżówkę, zdjęcia nekropolii mazurskich, a także przepisy kulinarne Agnieszki Grzybowskiej. W dwustronicowym tekście programowym redaktor naczelny Piotr Szatkowski podejmuje refleksję nad współczesnością regionu, podkreślając, że „dawne Mazury już nie wrócą i trzeba nauczyć się z tym żyć”.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako Przegląd Bałtycki i Fundacja Bałtycka mieliśmy możliwość wesprzeć to wydawnictwo, a pośrednio dodać własną cegiełkę do umocnienia się środowiska zainteresowanego pracą na rzecz Mazur i Prus Wschodnich. Informujemy, że gazeta „Cech” dostępna jest w druku (wyszła w nakładzie 300 egzemplarzy), ale także online. Można ją wesprzeć pod adresem https://zrzutka.pl/8vvmyj.

Gnarujta szie! (Trzymajcie się!)

Ukazał się pierwszy numer mazurskiego czasopisma „Cech”
Przeczytaj całość