O Fundacji Bałtyckiej

Fundacja Bałtycka wspiera zacieśnianie współpracy i kontaktów między państwami i społeczeństwami regionu Morza Bałtyckiego. Fundacja swoje cele realizuje poprzez działalność kulturalną i wydawniczą.

Fundacja Bałtycka

Współpraca z Przeglądem Bałtyckim

100 Polaków zasłużonych dla Łotwy

Fundacja Bałtycka powołana została w 2015 roku, by wspierać zacieśnianie współpracy i kontaktów między państwami leżącymi w regionie Morza Bałtyckiego. Fundacja swoje cele realizuje poprzez działalność kulturalną: zrealizowaliśmy szereg projektów z portalem Przegląd Bałtycki, a także organizując wydarzenia kulturalne, konferencje oraz wydając publikacje – analizy, raporty i książki.

We współpracy z Przeglądem Bałtyckim zrealizowaliśmy szereg projektów dotyczących przede wszystkim historii regionu: opublikowaliśmy cykle artykułów poświęcone 100-leciu niepodległości państw regionu, 500-lecia Reformacji, publikowaliśmy artykuły dotyczące najważniejszych osób i wydarzeń we wspólnej historii polsko-litewskiej, polsko-łotewskiej i polsko-estońskiej.

W 2018 roku, we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze i spółką ORLEN Lietuva, wydaliśmy album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”. Wydawnictwo ukazało się z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecia uzyskania niepodległości przez Łotwę.

Skontaktuj się z nami

Chcesz nas lepiej poznać? Chcesz się włączyć w naszą działalność? Chcesz nawiązać z nami współpracę? Zachęcamy do kontaktu!

    Strona główna