Polityka prywatności

Fundacja Bałtycka szanuje prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób mogą być zbierane i przetwarzane dane użytkowników oraz jak użytkownicy mogą chronić swoją prywatność.

 1. Wydawcą serwisu jest Fundacja Bałtycka, ul. Kamionkowska 1/6, 03-805 Warszawa, KRS: 0000576979, NIP: 9662099657, REGON: 362546649, adres e-mail: info@fundacjabaltycka.org.
 2. Wydawca jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych dobrowolnie wprowadzonych w formularzach przeznaczonych do subskrybowania newsletterów oraz w celu tworzenia profili autorów publikacji.
 3. Nie powołano inspektora danych osobowych.
 4. Dane użytkowników gromadzone są na dwa sposoby:
 • Dobrowolnie – są to dane przekazywane poprzez formularze rejestracyjne do serwisu lub newslettera, obejmują adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko oraz dane przekazywane przez autorów materiałów publikowanych w serwisie, obejmują one imię i nazwisko, e-mail oraz fotografię portretową.
 • Uzyskiwane w czasie korzystania przez użytkownika z serwisu – informacje gromadzone w dziennikach serwera (informacje o pobieranych plikach, czas dostępu, dane urządzenia i oprogramowania, adres IP i pliki cookies), adres IP, pliki cookies (ciasteczka; zbierają informacje statystyczne, które później wykorzystywane są w celach analitycznych).
 1. Przekazane dane (imię, nazwisko, e-mail, fotografia portretowa) na żądanie użytkownika mogą być udostępnione, sprostowane, usunięte, przeniesione oraz ich przetwarzanie może być ograniczone. Odpowiednie żądanie należy skierować na adres e-mail Administratora.
 2. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Po rezygnacji z otrzymywania newsletterów dane zostaną usunięte.
 3. Dane osobowe przekazane w procesie subskrybowania newsletterów przetwarzane będą zgodnie z RODO jedynie w celu bieżącego informowania o aktualnościach i działalności Wydawcy. Dane przekazane przez autorów publikacji wykorzystywane są jedynie w celu publikowania w serwisie treści ich autorstwa.
 4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazane podmiotom trzecim ani do państw trzecich.
 5. Dane osobowe i kontaktowe uzyskane w drodze korespondencję z użytkownikami w żadnym przypadku nie są zbierane lub przetwarzane ani przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.
 6. Dane zbierane przez ciasteczka służą celom statystycznym i analitycznym, dzięki którym serwis może być optymalizowany w celu poprawy komfortu jego użytkowania przez odwiedzających. Dane statystyczne są anonimowe. Ciasteczka mogą w przyszłości być wykorzystywane w celu personalizacji sposobu prezentowania serwisu. Przeglądarki domyślnie zapisują cookies na urządzeniu użytkownika, ale mogą zostać przez niego w każdej chwili zablokowane lub usunięte. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w panelu ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca – home.pl S.A. Dostawca usług hostingowych dostarcza również narzędzia do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników. Dane osobowe przekazane przy subskrypcji newsletterów i tworzenia profili autorskich są przechowywane w bazach danych i na serwerach dostawcy usług hostingowych. Z dostawcą usług hostingowych została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Do celów gromadzenia danych statystycznych oraz dalszej ich analizy używamy oprogramowania Google Analytics. Usługa ta działa w oparciu o pliki cookie, a zbierane przez nią dane są anonimowe. Google Analytics ma własną politykę prywatności.
 9. Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć serwis przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza przed dostępem do zgromadzonych danych dostępowych i statystycznych. Dostęp administratorski do baz danych i usług wykorzystujących dane użytkowników i statystyczne mają jedynie osoby desygnowane do obsługi tych usług.
 10. W serwisie znajdują się odnośniki do serwisów zewnętrznych. Zamieszczamy je w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do szczegółowych danych na dany temat. Nie bierzemy przy tym odpowiedzialności za ich politykę prywatności i sposób jej realizacji.
 11. W przypadku zmiany Polityki Prywatności zmiany zostaną niezwłocznie wprowadzone również na niniejszej stronie.
 12. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Polityka prywatności