Władze fundacji

Rada Fundacji

Dominik Wilczewski Wiceprezes Zarządu

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, współpracownik Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, interesuje się krajami bałtyckimi, stosunkami polsko-litewskimi i polsko-białoruskimi, redaktor „Przeglądu Bałtyckiego”, był współautorem „Programu Bałtyckiego” w Radiu Wnet, publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Tygodniku Powszechnym”, portalu „Więź” i „Magazynie Pismo”.

Tomasz Otocki Członek Zarządu

W 2010 r. współzałożyciel Programu Bałtyckiego Radia Wnet, a później jego redaktor, redaktor „Przeglądu Bałtyckiego”, od lat zainteresowany Łotwą, redaktor strony facebookowej „Znad Daugawy”, wcześniej pisał o krajach bałtyckich dla „Polityki Wschodniej”, „Nowej Europy Wschodniej”, Delfi, Wiadomości znad Wilii, „New Eastern Europe”, Eastbook.eu, Baltica-Silesia. Stale współpracuje także z polską prasą na Wschodzie.

Agnieszka Smarzewska

Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka przekładów poezji i prozy z języków łotewskiego i litewskiego. Interesuje się historią i poetyką reklamy oraz narracją w biznesie. Lubi podróże na Północ. Mieszka w Warszawie. Redaktorka Przeglądu Bałtyckiego. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.

Zarząd Fundacji

Kazimierz Popławski Prezes Zarządu

Redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego oraz portalu estońskiego Eesti.pl.

Władze fundacji