Dominik Wilczewski

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, współpracownik Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, interesuje się krajami bałtyckimi, stosunkami polsko-litewskimi i polsko-białoruskimi, redaktor „Przeglądu Bałtyckiego”, był współautorem „Programu Bałtyckiego” w Radiu Wnet, publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Tygodniku Powszechnym”, portalu „Więź” i „Magazynie Pismo”.

Dominik Wilczewski