Aktualności

Podsumowanie działalności Fundacji Bałtyckiej w 2020 roku

W 2020 roku Fundacja Bałtycka zrealizowała kilka działań oraz wprowadziła szereg zmian organizacyjnych.

Zrealizowane działania

W minionym roku wspólnie z Przeglądem Bałtyckim opublikowaliśmy 9 artykułów nt. krajów bałtyckich. Artykuły dotyczyły m.in. relacji polsko-litewskich (Józefa Piłsudskiego i Lucjana Żeligowskiego), historii Litwy, atrakcji turystycznych Rygi i krajów bałtyckich, górnictwa w Estonii i in.

Jesienią ubiegłego roku wspólnie z portalem Eesti.pl i przy wsparciu Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital zrealizowaliśmy projekt „Estończycy i estońska kultura w Polsce”. W ramach projektu powstał cykl 15 artykułów pokazujących estoński wkład do polskiej kultury i życia społecznego. Więcej nt. projektu i lista artykułów.

W listopadzie i grudniu zrealizowaliśmy na rzecz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze dodruk albumu „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy”.

Zmiany

Jesienią ubiegłego roku wprowadziliśmy także kilka zmian w samej Fundacji. Zmiany objęły przede wszystkim zmianę siedziby (oraz adresu rejestrowego i korespondencyjnego) oraz wprowadzenie Rady Fundacji do struktury naszej organizacji.

Ponadto wyłączyliśmy z naszej organizacji Przegląd Bałtycki (obecnie wydawcą Przeglądu Bałtyckiego jest firma „BALTIC MEDIA Kazimierz Popławski”). Decyzja ta podyktowana była dwoma czynnikami. Z jednej strony dotychczasowe doświadczenia wyraźnie pokazały nam, że trudno jest finansować projekt ciągły przez organizację pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej. Z drugiej strony będziemy mogli skupić się na realizacji czasowych projektów tematycznych oraz zadbać o budowę własnej marki i społeczności wokół naszej organizacji.

Pomimo tych zmian, Fundacja Bałtycka zachowa bliski związek z Przeglądem Bałtyckim, jako najważniejszym portalem przybliżającym region Morza Bałtyckiego, współpracując i publikując cykle artykułów na interesujące nas tematy.

W celu wprowadzenia wszystkich zmian i uporządkowania zapisów statutowych przyjęliśmy nowy statut naszej organizacji (nowy statut dostępny jest tutaj).

Jakie plany na 2021 rok?

W tym roku na pewno będziemy kontynuować działalność popularyzatorską – już teraz planujemy wspólne publikacje artykułów dotyczących historii, kultury i społeczeństw krajów regionu Morza Bałtyckiego. Będziemy także ubiegać się o wsparcie na działania czasowe i tematyczne, podobne do projektu, jaki zrealizowaliśmy wspólnie z Eesti.pl.

Rok 2021 chcemy wykorzystać przede wszystkim na budowanie naszego potencjału, tak by w przyszłości móc realizować więcej projektów, także „offline”. Jednym z takich celów jest własne miejsce, które marzy nam się od dawna – lokal, w którym moglibyśmy pracować, organizować spotkania tematyczne i spotykać się w mniej formalnej atmosferze z Wami. Mamy kilka pomysłów, co w takim miejscu powinno się znaleźć i jak powinno działać. Pomimo obecnie trudnej dla kultury i aktywności społecznej sytuacji, wierzymy, że na mapie Warszawy i Polski potrzebne jest takie „bałtyckie” miejsce.

Jeśli nasze działania i nasze cele są dla Ciebie ważne, wesprzyj nas:

 

Zdjęcie tytułowe: Wybrzeża południowego Bałtyku. Zdj. Visible Earth / NASA.

Podsumowanie działalności Fundacji Bałtyckiej w 2020 roku