100 Polaków dla Łotwy

Album „100 Polaków zasłużonych dla Łotwy” to wspólny projekt Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Orlen Lietuva i Fundacji Bałtyckiej, którego celem jest uhonorowanie 100 Polaków, którzy swoją działalnością zasłużyli się Łotwie.

Fundacja Baltycka100 Polaków dla Łotwy